ByBo gjør opp status for Zero Village Bergen på ByggExpo 8. mars – ByggExpo

ByBo gjør opp status for Zero Village Bergen på ByggExpo 8. mars

23. februar 2017

Boligutvikleren ByBo AS kommer på ByggExpo 8. mars og forteller om status for pilotprosjektet Zero Village Bergen.

 

Tekst: Majken Svorstøl Foto: Snøhetta

 

Stortingets vedtak om energieffektivisering av bygg innebærer en målsetting om nullutslipp som minstestandard innen 2020.

Zero Village Bergen på Ådland er et pilotprosjekt under forskningssenteret ZEB, The Research Centre on Zero Emission Buildings, hvor det for første gang i Norge skal bygges ut et boligområde uten utslipp av CO2. Prosjektet utvikles av boligutvikler ByBo AS i tett samarbeid med bl.a. Sintef, NTNU, Snøhetta, Norconsult, BKK og utvalgte partnere.

Illustrasjon: Snøhetta
Sletta. Illustrasjon: Snøhetta


Nybrottsarbeid for fremtidens byggekrav

– Dette er et nybrottsarbeid hvor vi og våre samarbeidspartnere har funnet løsninger på mange nye problemstillinger for fremtidens bygg på et helt nullutslippsområde, sier Thorbjørn Haug, prosjektdirektør i ByBo AS.

 

Thorbjørn Haug, prosjektdirektør i ByBo AS. Foto: Privat
Thorbjørn Haug, prosjektdirektør i ByBo AS. Foto: Privat

– Enkeltstående nullutslippshus er allerede bygget med gode erfaringer. Ved å utvikle et nullutslippsområde med leiligheter og bygg som energimessig er forbundet til hverandre, må vi tenke på en helt ny måte. Vi arbeider med fremtiden i tankene, og ser 30-50 år frem i tid. Per i dag er det blant annet en mismatch mellom hva vi ser blir fremtidens behov og det regelverket som foreligger. Via dette prosjektet skal vi høste erfaringer og tilegne oss kompetanse som vil bidra til å endre regelverk og forskrifter for fremtidens byggeprosjekter.

Kompenserer minimalt CO2-avtrykk

For å nå målet om nullutslipp, forteller Haug at det planlagte boligområdet skal bygges med materialer og prosesser som gir et så lite CO2-avtrykk som mulig. Deretter skal det minimale CO2-avtrykket betales tilbake ved at boligområdet prosjekteres slik at det produserer egen, ny fornybar energi. Energien skal dekke boligenes energibehov, som vil være meget lavt. I tillegg skal boligområdet som helhet være selvforsynt på energibehov for blant annet lading av en planlagt elbilpark og øvrig transport til og fra området, samt drift av tilknyttede næringsbygg, barnehager og butikker.

Tun. Illustrasjon: Snøhetta
Tun. Illustrasjon: Snøhetta


Venter på klarsignal

Haug påpeker at arbeidet med Zero Village Bergen startet allerede i 2009, og i dag, åtte år etter, venter ByBo på et klarsignal for å realisere prosjektet.

– Som mange vet, er Zero Village Bergen godkjent av Bergen kommune, mens Fylkesmannen har innsigelser blant annet angjeldende valget av plassering på Ådland, som i utgangspunktet ikke var regulert for boligområde.

Miljøverndepartementet har godkjent lokaliseringen av prosjektet, og da det ble lagt ut på høring i kommunedelplanen, kom Fylkesmannen med tilnærmet de samme innsigelsene som departementet overstyrte i 2013.  –  Der står vi i dag, forteller Haug, som håper på en snarlig avklaring.

Vil skape arbeidsplasser

– I tillegg til all læringen underveis gjennom trinnvis utbygging, er dette et stort kompetanseprosjekt som vil bety mye for næringslivet i Bergen og vil kunne skape nye arbeidsplasser for den regionale byggenæringen. Det blir et kommersielt gjennombrudd for nullutslippsboliger, noe som er nødvendig for å nå målene Stortinget har vedtatt.

 

ByBo og BKK presenterer prosjektet Zero Village Bergen på ByggExpo i Grieghallen 8. mars kl. 16.00, hvor de orienterer om status og hvordan prosjektet skal sette nye standarder for boligutbygging i Norge og utover landegrensene.  Se seminarprogrammet og hvilke aktører fra Bergensregionen som deltar.

Fri inngang og gratis seminarer

Alle med interesse i byggenæringen og fremtidens bygg er hjertelig velkomne til å besøke fagmessen ByggExpo – en helt ny, regional møteplass.

Bruk kode 17BE01 og registrer deg for fri inngang på www.byggexpo.no