Seminarprogram – ByggExpo

Seminarprogram

Dag 1

onsdag 8. mars

09.00 - 09.45

Brannsikre bygg med brannimpregnert tre

Muligheter med sertifiserte og godkjente brannimpregnerte treprodukter. Lover, regler og praksis i dag. Hva finnes på markedet i dag?

Espen Nøkleby Rustestuen

Salgssjef

Woodify

09.30 - 09.50

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser

  • Endrede terskelverdier – kunngjøringsplikt fra 1,1 mill. kr (tidligere 500.000 kr); strenge prosedyreregler over EØS-terskelverdi på 44 mill.
  • Utvidete muligheter for dialog med leverandøren både før og under konkurransen; større forhandlingsmulighet
  • Utvidet adgang til å foreta avklaringer knyttet til innkomne tilbud
  • Tilrettelegging for små og mellomstore bedrifter
  • Nytt tildelingskriterium for evaluering av livssykluskostnader
  • Ny forskrift om krav til lærlinger
  • Krav om elektronisk kommunikasjon i konkurransen fra 2018
  • Økt vekt på samfunnshensyn i offentlige anskaffelser (miljø, menneskerettigheter, universell utforming, forebygging av arbeidslivskriminalitet)
  • Begrensning av antall ledd i leverandørkjeden

Uwe Matthäus

Spesialrådgiver

Bergen kommune | Innkjøp konsern

10.00 - 10.45

Heldigitale anskaffelsesprosesser

Hvordan kan en heldigital anskaffelsesprosess gi merverdi for oppdragsgivere, leverandører og systemleverandører som en viktig prosess i det totale byggeriet?

Jan Mærøe

Seniorrådgiver Difi - Avdeling for offentlige anskaffelser

Difi

10.00 - 10.45

TEK10 sitt krav til lavtsittende ledesystem etter NS 3926

Det er utarbeidet standard for ledesystemer for rømning, slik at de inneholder de opplysninger som er nødvendige for at mennesker skal kunne evakuere et byggverk på en effektiv måte og, om nødvendig,  samle seg på et sikkert sted.

Håkon Winterseth

Faglig leder

Firesafe

11.00 - 11.45

BIM på byggeplass

Presentasjon av muligheter med BIM i produksjon.

Thomas Sæve og Peder Bogsti

BIM/Skanska teknikk

Skanska

11.00 - 11.45

Fremtidens miljøriktige gulv

Betonggulv: Fra gråstein til eksponerte betongoverflater. Betong gir varige, slitesterke gulv som kan lages i flere varianter til alle typer bygg, så du får et unikt gulv med høy kvalitet og særpreg.

Claus Brucker

Norman Olsen Maskin

12.00 - 12.45

WISE – veien mot et smartere bygg

Swegon Wise gir muligheter for en bransje i endring. Hvordan kan moderne teknologi gjøre oss friskere, smartere og mer kreative, samtidig som vi sparer energi og minsker installasjons- og driftskostnadene i et bygg? Svaret er behovsstyrt ventilasjon og trådløs kommunikasjon.

Alexander Hellström

VD

LumenRadio AB

12.00 - 12.45

Digital transformasjon

Et innblikk i hvordan digitalisering og teknologi forandrer bygg- og anleggssektoren.

Øyvind Kjøllesdal

BIM-spesialist

Sweco

13.00 - 13.45

BIM i alle faser av byggeprosessen

Halvor Jensen viser til det 140 milliarder store vedlikeholdsetterslepet i offentlig sektor. – At man digitaliserer byggenæringen i dag, tetter ikke det sluket, men ser vi 50 år frem i tid, kan vi forhåpentligvis unngå 140 nye milliarder i etterslep på det vi bygger nytt. I en god BIM-prosess berikes modellen fra start til overlevering med reelle produktdata. I dag er vi eksperter på å avdekke mangler og kollisjoner – den store verdien ligger i Informasjonen, den er avgjørende for FDVU gjennom hele byggets levetid – det ultimate målet er en digital tvilling av bygget.

Halvor Jensen

Administrerende direktør

NTI Cadsenter

13.00 - 13.45

Hvordan velge bærekraftige gulvløsninger?

Forbo har jobbet med bærekraft i mange år og har jobbet bevisst med å redusere den totale miljøbelastningen. Vi vil vise eksempler på verktøy som gjør det mulig å lage gode beskrivelser, sikre gode miljøvalg og lave kostnader for gulv til yrkesbygg.

 

Morten Aarhus

Daglig leder

Forbo Flooring

14.00 - 14.45

Brannloven med nye og skjerpede brannkrav til borettslag og sameier

Nye brannkrav til borettslag og sameier i ny forskrift til Brannloven (Forskrift om forebygging). Hva betyr dette for borettslag og sameier?

Håkon Winterseth

Faglig leder

Firesafe

14.00 - 14.45

Totalteknisk service i bygg

I byggefasen utgjør tekniske installasjoner en betydelig investering. Dette er skapt av stadig strengere krav innenfor både energibruk, inneklima og fleksibilitet. Får vi nytteverdi av denne investeringen? Eller ender vi opp med bygg som etter en stund ikke fungerer som forutsatt. Steinar Holm vil belyse problemstillingen og bruke GKs egne erfaringer på hvordan driftsfasen av et bygg kan fungere bedre.

Steinar Holm

Konserndirektør Forretningsutvikling

GK Rør og inneklima

16.00 - 16.45

Zero Village Bergen – Norges viktigste regionale miljøprosjekt

ByBo og BKK presenterer Zero Village Bergen. Med sine 800 boliger er dette Norges største nullutslippsprosjekt innen boligbygging. Prosjektet skal sette nye standarder for boligbygging i Norge og utover landegrensene.

Thorbjørn Haug

Prosjektdirektør

ByBo

Dag 2

torsdag 9. mars

08.30- 09.45

Tidlig seminar - Bygger Bergen i BREEAM

På få år har miljøsertifiseringen BREEAM-NOR blitt en selvfølge for flere og flere aktører i bygge- og eiendomsnæringen. Bergen og Vestlandet er intet unntak og det oppføres stadig nye bygg med høye miljøambisjoner. Nå kommer også de første BREEAM-boligene. Hva er erfaringen med bruk av BREEAM så langt og hvordan ser fremtiden ut? Det er tema når NGBC sammen med Sweco og BOB inviterer til frokostmøte om BREEAM under Byggexpo i Bergen 9. mars.

BREEAM-NOR: Fra topp til breddeidrett
Kjersti Folvik, NGBC

BREEAM-boligene kommer
Terje Gilje, BOB

Swecobygget: En «Excellent» erfaring?
Agnar Birkeland, Sweco

Representanter hos BOB - SWECO - NGBC

BOB-boligbyggelag og forvalter | SWECO - leietaker | NGBC – eier av BREEAM-NOR

NGBC (Norwegian Green Building Council)

10.30 -

6.3.- Venteliste på denne - Byggeplassbefaring Media City Bergen - Lars Hilles gate 30

I 2017 åpner MediaCity i Bergen og Tv2, Nrk, Bergens Tidende, Bergensavisen, medieutdanningen ved Universitet i Bergen og Vizrt samler seg under ett og samme tak i Lars Hilles gate 30. Visjonen bak konseptet, som er det første av sitt slag i Norden, er å koble ulike medie-, teknologi-, utdannings- og forskningsmiljøer sammen i en næringsklynge for å legge til rette for kunnskapsutvikling og innovasjon. Prosjektet som eies av Entra og Oslo Pensjonsforsikring blir med sine 45.000 kvadratmeter Bergens største signalbygg. I tillegg har bygget en ambisiøs miljøprofil og skal sertifiseres BREEAM-NOR Very Good.

Er du nysgjerrig på prosjektet og miljøambisjonene? Bli med på byggeplassbefaring, onsdag 9.mars kl. 10:30.

Påmelding påkrevd. (Begrenset antall plasser).

Mari-Anne Mørk-Reilly

Kommunikasjonsansvarlig - Mob: 990 49 834

NGBC (Norwegian Green Building Council)

10.00 - 10.45

BIM i alle faser av byggeprosessen

Halvor Jensen viser til det 140 milliarder store vedlikeholdsetterslepet i offentlig sektor. – At man digitaliserer byggenæringen i dag, tetter ikke det sluket, men ser vi 50 år frem i tid, kan vi forhåpentligvis unngå 140 nye milliarder i etterslep på det vi bygger nytt. I en god BIM-prosess berikes modellen fra start til overlevering med reelle produktdata. I dag er vi eksperter på å avdekke mangler og kollisjoner – den store verdien ligger i informasjonen, den er avgjørende for FDVU gjennom hele byggets levetid – det ultimate målet er en digital tvilling av bygget.

Halvor Jensen

Administrerende direktør

NTI Cadsenter

10.00 - 10.45

Brannloven med nye og skjerpede brannkrav til borettslag og sameier

Nye brannkrav til borettslag og sameier i ny forskrift til Brannloven (Forskrift om forebygging). Hva betyr dette for borettslag og sameier?

Håkon Winterseth

Faglig leder

Firesafe

11.00 - 11.45

Smarthus blir allemannseie

Smarttelefonen og utviklingen av tingenes internett har satt i gang store omveltninger for produsenter av termostater, lysbrytere etc. Nå forventes det alle nye elektroniske enheter skal skulle snakke sammen, og produsentene av el-materiell produserer nå smarte enheter til samme pris som de gamle “dumme” enhetene. Noe som resulterer i at det er like dyrt å bygge smart som å bygge dumt. Derfor er lurt å bygge smart fra start!

Stian Øien

Produktsjef

Futurehome

11.00 - 11:45

Bekjempelse av svart arbeid

Bekjempelse av svart arbeid er en av sakene Bygningsgruppen har brukt tid på de siste årene.

Representanter fra 3 enheter

Arbeidstilsynet, Jurist fra arbeidstilsynet, buildingSMART og Infobric

12:00-12:45

Med Brakka i Baklomma - møterom 116

Ting teknologi kan hjelpe deg med på byggeplassen.

Edvard Bergiton Iversen

Markedskonsulent

Rendra AS

12.00 - 12.45

WISE – veien mot et smartere bygg

Swegon Wise gir muligheter for en bransje i endring. Hvordan kan moderne teknologi gjøre oss friskere, smartere og mer kreative, samtidig som vi sparer energi og minsker installasjons- og driftskostnadene i et bygg? Svaret er behovsstyrt ventilasjon og trådløs kommunikasjon.

Alexander Hellström

VD

Swegon

12.00 - 13.45

Innovative byggherrer kan bidra til NOx-reduksjon

Hvilke tiltak kan byggenæringen gjøre for å redusere utslipp av den giftige gassen NOx, som dannes ved forbrenning av fossilt brensel?
Spesielt relevant for: utbyggere, eiendomsbesittere, kommuner, politikere, forskere og andre klimainteresserte.

Foredragsholdere:
Jørn-Andrè Hammer, adm. dir Asak Miljøstein
Olaf Brastad, seniorrådgiver industri og avfall Bellona
Renè Kierstein, fagansvarlig i Stein og Veg AS
Stein Wikholm, anleggsgartner tilsluttet NAML

Jørn-Andrè Hammer

Adm. dir i Asak Miljøstein

Asak Miljøstein, OREEC, BELLONA

13.00 - 13.45

Ventilering av leiligheter, nye og eksisterende

Ventilasjon i boliger. Kun pga at TEK10 krever det?

Hvorfor ventilere, krav til inneklima, energi og løsninger. Fordeler og ulemper med ulike systemløsninger.

Sturla Ingebrigtsen

Fagdirektør Ventilasjon

GK Elektro og Inneklima

14.00 - 15.30

Digitalisering og samhandling i bygg og eiendom gir kvalitet og kostnadsgevinster

1. Bygg og eiendomsnæringen endrer seg. Du er invitert til en kostnadseffektiv og bærekraftig omstilling. Dir. Sverre Tiltnes, Bygg21
2. Plan og byggesak på halve tiden. Enkle grep – Raskere fra behov til bygg. Dagl. leder Nancy Jøssang, Opus
3. Digitalisering og industrialisering. Praktiske endringer som vil prege alle aktører, – offentlig så vel som private. Sen.rådg. Arne Malonæs, Bygg21
.

Sverre Tiltnes

Direktør

Bygg 21

14.00 - 14.45

Ny NS 3911 for passiv brannsikring med krav til dokumentasjon og produksjonsunderlag

NS 3911 gjelder for utførelse av passiv brannbeskyttelse av bygningsdeler og konstruksjoner i bygninger, men noen av bestemmelsene kan også gjøres gjeldende for andre typer byggverk.

Håkon Winterseth

Faglig leder

Firesafe

14.00 - 14.45

Vi digitaliserer bygg- og anleggsbransjen

Slik kan du enkelt digitalisere alle sider av økonomifunksjonen i prosjektbedrifter. Kort introduksjon til Mobile Worker for bedrifter med ansatte i felt.

Geir Johansen

Markedssjef

Mobile Worker