Norges første og største boligområde – uten klimagassutslipp – ByggExpo

Norges første og største boligområde – uten klimagassutslipp

10. februar 2017

ByBo kommer på ByggExpo og presenterer prosjektet Zero Village Bergen, Norges første og største boligområde uten klimagassutstlipp.

 

Tekst: Majken Svorstøl Illustrasjon: Snøhetta

 

ByBo AS var den første boligutvikleren  i Norge som realiserte et stort passivhusprosjekt (Løvåshagen Borettslag) i samarbeid med Husbanken og Sintef, et prosjekt har fått stor oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt.

Kunnskapen fra dette prosjektet har blitt nyttet til å stramme inn energi- og miljøkrav i de forskrifter de nå arbeider etter.

 

Nå er ByBo aktuelle med et nytt, stort og viktig boligprosjekt for fremtidens boliger, Zero Village Bergen.

 

“Zero Village Bergen skal gjennom å bli Norges første og største boligområde med 800 nullutslippsboliger, fremskaffe kunnskap, pilotbygge og gjøre erfaringer som gir svar på hvordan Norge innen 2020 skal stramme inn forskrifter for nullutslippskrav.”
Kilde:  zerovillage.no

 

Internasjonalt pilotprosjekt

Zero Village Bergen er et pilotprosjekt i regi av forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB.no) og er et samarbeidsprosjekt der en rekke offentlige og private aktører arbeider med å få prosjektet realisert. Blant samarbeidspartnerne finner man SINTEF, NTNU, BKK, CMR, Snøhetta m.fl.

Zero Village Bergen er et pilotprosjekt i regi av forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB.no), og er et samarbeidsprosjekt der en rekke offentlige og private aktører arbeider med å få prosjektet realisert. Blant samarbeidspartnerne finner man SINTEF, NTNU, BKK, CMR, Snøhetta m.fl. Illustrasjon: Snøhetta
Zero Village Bergen er et pilotprosjekt i regi av forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB.no), og er et samarbeidsprosjekt der en rekke offentlige og private aktører arbeider med å få prosjektet realisert. Blant samarbeidspartnerne finner man SINTEF, NTNU, BKK, CMR, Snøhetta m.fl. Illustrasjon: Snøhetta

 

Prosjektet, som er det første av sitt slag i Norge, er et internasjonalt pilotprosjekt som vil sette nye standarder for boligbygging i Norge og utover landegrensene.
Med grunnlag i Norges klimamålsettinger om energieffektivisering av bygg og målsetting om nullutslipp som minstestandard innen 2020, vil Zero Village Bergen gi mange svar og løsninger.

ByBo presenterer prosjektet og fremdriften på ByggExpo!

 

Kom og bli oppdatert på hvordan dette prosjektet vil gi svar på hvordan Norge skal bygge i fremtiden for å nå statens mål om energieffektivisering av bygg.

 

Les mer på zerovillage.no