Bergen Næringsråd setter bekjempelse av svart arbeid på agendaen – ByggExpo

Bergen Næringsråd setter bekjempelse av svart arbeid på agendaen

14. februar 2017

Bergen Næringsråd er arrangementspartner på ByggExpo. Nå inviterer de til seminar om svart arbeid.

 Svarte arbeidsforhold fører ofte med seg:

 

  • ulovlige ansettelsesforhold
  • dårlig lønn til ansatte
  • manglende sikkerhet
  • grov utnyttelse av svakerestilte arbeidere

 

Svart arbeid
Bekjempelse av svart arbeid har vært en av sakene Bygningsgruppen i Bergen har brukt tid på de siste årene.

Bergen Næringsråd har blant annet utarbeidet en informasjonsfolder til befolkningen i samarbeid med Skatt Vest, Arbeidstilsynet og Kemneren i Bergen.

Temaet svart arbeid vil bli tatt opp i seminaret som Arbeidstilsynet holder 9. mars kl. 11.00 – 11:45 i Grieghallen – se seminaroversikt.

Velkommen!