Utstillerdetaljer – ByggExpo

Utstillerdetaljer

Tilbake til utstillere

Bergen Næringsråd
Se stand 224

Ambassade / Handelskammer

Beskrivelse

Bidra til å fremme våre medlemsbedrifters behov og å sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig og sterk lokal, regional og nasjonal gjennomslagskraft.Vi skal fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.